Privacy & Disclaimer

Privacy

Om je online in te schrijven op onze nieuwsbrief, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze zullen enkel en alleen gebruikt worden voor administratieve doeleinden om deze dienst aan te kunnen bieden.

De verstrekte gegevens zijn onderhevig aan de wet Bescherming van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat deze gegevens ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld, en niet doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden. Je geniet het recht om deze gegevens in te zien of te wijzigen en je kan ook verzoeken om je gegevens te verwijderen.

Disclaimer

Joia & Vida kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen of foutieve gegevens op deze website. Alle informatie op deze website, onder welke vorm dan ook, kan enkel aanzien worden als informatief gegeven.

We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de via onze website ter beschikking gestelde informatie. Eventuele onjuistheden geven geen recht op een financiële compensatie.